IndyLan: Tachartas cuir air bhog stuth Gàidhlig – 4f Dihaoine 14mh Faoilleach!

Bidh an tachartas seo a’ comharrachadh cuir air bhog stuth Gàidhlig anns an app. Tòisichidh sinn le taisbeanadh air a’ phròiseact agus mach-churan innleachdail. An uair sin seallaidh sinn mar a tha an app ag obrachadh. Bidh còmhradh ann agus cothrom ceistean fhaighneachd. Bidh an tachartas sa Ghàidhlig le beagan fiosrachaidh sa Bheurla. Tha fiughair mhòr oirnn ur faicinn!

Dihaoine 14mh Faoilleach

Clàraich an seo: https://www.eventbrite.co.uk/e/indylan-tachartas-cuir-air-bhog-stuth-gaidhlig-tickets-229307343437