Mobile Virtual Learning for Indigenous Languages
01.10.2019 –  28.02.2022
Project Reference: 2019-1-UK01-KA204-061875

2019 on julistettu Kansainväliseksi alkuperäiskielten vuodeksi (International Year of Indigenous Languages) (YK:n päätöslauselman 71178 alkuperäiskansojen oikeuksista). Tällaisten kielten lasku ja joissakin tapauksissa tällaisten kielten kriittinen menetys on saanut aikaan pyrkimyksiä uhanalaisten ja vähemmistökielien edistämiseen ja elvyttämiseen. Tällaista taustaa vasten EU on sitoutunut suojelemaan Uhanalaisten kielten (Endangered Languages) olemassaoloa. Euroopan neuvoston alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevassa peruskirjassa nimenomaan korostetaan koulutusta ja kielten oppimista avainprioriteetteina, koska vähemmistökielten yhteisöissä tarjottu kieltenopetus on puutteellista; joissakin valtioissa esimerkiksi ainoa mahdollisuus oppia uhanalaista vähemmistökieltä on “vieraan kielen” opiskelu.

Tässä kontekstissa projektimme prioriteetit ovat yhdenmukaiset EU:n prioriteettien ja aloitteiden kanssa, ja ne tukevat EU:n 128 uhanalaista kieltä (ks. 2013 EP DG:n raportti “Uhanalaiset kielet ja lingvistinen diversiteetti Euroopan Unionissa”). UNESCO:n mukaan kieli on uhanalainen kun sen puhujat ovat lakanneet käyttämästä sitä tai käyttävät sitä vähemmän ja lakkaavat opettamasta sitä seuraavalle sukupolvelle.

Projektissamme IndyLan kehitämme kieltenopiskelutyökalun, joka on erityisesti suunniteltu käyttäjille joidenkin Euroopan uhanalaisten kielten opiskeluun mutta myös näistä kulttuureista tai kansoista oppimiseen. Työkalu koostuu pelimuotoisesta kielenoppimisratkaisusta mobiilisovelluksen muodossa. Älypuhelimista on tullut suosittu koulutustyökalu ja kaiken ikäisten älypuhelimien ja tablettien käyttäjien lukumäärä kasvaa EU:ssa jatkuvasti. IndyLan-sovellus auttaa englannin, espanjan, norjan, ruotsin ja suomen puhujia oppimaan gaelin kieltä, skottia, kornia, baskia, galegoa ja saamea,jotka kaikki ovat eri asteisia uhanalaisia kieliä.

Sovellus perustuu aiemmalle Moving Languages -projektille, jossa avainerona on se, että IndyLan tuottaa yhden sovelluksen kaikille kielille, eikä monia kielikohtaisia sovelluksia, kuten Moving Languages -projektissa. IndyLan sisältää noin 4000 sanastokohdetta (termejä ja ilmaisuja) 100 kategoriassa. Saatavilla olevat luokat ovat: Sanasto; Lauseet; Dialogit; Kielioppi; Kulttuuri; Koe.

Sanastoa voidaan harjoitella useissa opiskelumoodeissa. Suurin osa kohteista on kuvitettu, jotta ne voidaan tunnistaa helposti. Kaikelle sanastolle, lauseille, dialogille jne. on myös saatavilla äänitiedostot. Sovellus sisältää myös kulttuuriosion, jossa on tekstejä, musiikkia ja kuvia, joiden avulla käyttäjät voivat oppia enemmän valittuja uhanalaisia kieliä puhuvien ihmisten perinnöstä ja kulttuurista. IndyLanissa emme erottele kieliä ja niiden puhujia.

IndyLan-sovellus tulee ladattavaksi ilmaiseksi maailmanlaajuisesti iOS- ja Android-laitteisiin kesäkuussa 2021. Kuten kaikki kieltenoppimissovellukset, IndyLan tukee muita kieli- ja kulttuurikursseja, ja sitä voidaan pitää osana itseopiskelumateriaalia. Visiomme on, että IndyLan-sovellus edistää uhanalaisten kielten oppimista ja elvyttämistä, jotta nämä kielet pysyvät elossa ja oleellisina nykyaikaisissa yhteiskunnissa ja talouksissa.

INDYLAN-Brochure-Finnish