Mobile Virtual Learning for Indigenous Languages
01.10.2019 –  28.02.2022
Project Reference: 2019-1-UK01-KA204-061875

2019 ble erklært Internasjonalt år for Urfolksspråk (FN resolusjon 71178 om Urfolks Rettigheter). Den stadige nedgangen og i noen tilfeller det kritiske tapet av slike språk har medført en skjerpet innsats for å fremme og revitalisere truede- og minoritets språk. På denne bakgrunnen har EU forpliktet seg til å ivareta eksistensen og fremtiden til det den kaller Truede Språk. Den europeiske pakt for regionale språk eller minoritetsspråk vektlegger spesielt utdanning og språkopplæring som sentrale prioriteringer, gitt mangelen på tilbud om utdanning i minoritetsspråklige samfunn. I mange tilfeller vil eneste mulighet til å lære truede minoritetsspråk være å velge det som «fremmedspråk».

Prioriteringene i vårt prosjekt er i samsvar med EUs prioriteringer og initiativer for å beskytte og fremme EUs 128 truede språk (se 2013 rapport “Endangered Languages and Linguistic Diversity in the European Union”). I følge UNESCO er et språk truet når brukerne slutter å snakke det eller bruker det sjeldnere og dermed stopper overføringen til neste generasjon.

Prosjektet vårt, IndyLan, skal utvikle et pedagogisk verktøy utviklet spesielt for brukere å lære ikke bare noen av Europas truede språk, men også mer om kulturene til menneskene som snakker disse språkene. Verktøyet utgjør en språklæringsløsning i form av en mobilapplikasjon. Smarttelefoner har blitt et populært læringsverktøy og antallet brukere av smarttelefoner og nettbrett vokser stadig i EU. Vårt prosjekt IndyLan vil hjelpe Engelsk-, Spansk-, Norsk-, Svensk- og Finskspråklige å lære Gælisk, Skotsk, Kornisk, Baskisk, Galisisk og Nordsamisk. Alle disse er truede språk.

Appen blir bygd over et foregående prosjekt, Moving Languages, men med den forskjellen at IndyLan vil bli en enkeltapplikasjon for alle språkene og ikke flere forskjellige apper for hvert enkelt språk, slik Moving Languages var. IndyLan vil inneholde rundt 4000 ord (både termer og uttrykk) I rundt 100 forskjellige kategorier. Modusene i appen vil være: Ord, Setninger, Dialog, Grammatikk, Kultur og Test.

Man kan lære ord og utrykk I flere forskjellige læringsmoduser. De fleste modusene vil bli illustrert med lett gjenkjennelige ikoner for lett navigering. Det vil være lydklipp for alle ord, setninger og dialoger osv. Det skal også være en egen kultur-del hvor det finnes eksempler på tekster, musikk og bilder der brukerne kan lære med om kulturene til menneskene som snakker de forskjellige truede språkene. Her på IndyLan skiller vi ikke språkene fra menneskene som snakker dem.

IndyLan-applikasjonen vil bli gjort gratis tilgjengelig over hele verden på både Android og iOS i Juni 2021. I likhet med alle språklærings apper er IndyLan en utfyllende løsning for kultur- og språkkurs og kan være et verktøy for selvstudie. Vår visjon er at IndyLan-appen bidrar til revitalisering og læring av truede språk slik at disse språkene forblir levende og relevante i dagens samfunn og økonomier.

INDYLAN-Brochure-NORWEIGEN