Mobile Virtual Learning for Indigenous Languages
01.10.2019 –  28.02.2022
Project Reference: 2019-1-UK01-KA204-061875

O ano 2019 foi proclamado como o Ano Internacional das Linguas Indíxenas (Resolución 71178 da ONU sobre os Dereitos dos Pobos Indíxenas). O declive constante e, nalgúns casos, a perda destas linguas levaron á cabeza os esforzos para a promoción e dinamización das linguas en perigo de extinción, así como das linguas minoritarias en xeral. Neste contexto, a UE está comprometida a salvagardar a existencia e o futuro do que chama “linguas en perigo de extinción”. A Carta das linguas rexionais ou minoritarias do Consello de Europa destaca especificamente a educación e a aprendizaxe de idiomas como prioridades clave, dada a falta de oferta educativa nas comunidades de linguas minoritarias. Nalgúns países, por exemplo, a única posibilidade de aprender a lingua minoritaria, a miúdo en perigo de extinción, é como unha materia de lingua “estranxeira”.

Neste contexto, as prioridades do noso proxecto están online coas prioridades e iniciativas da UE para protexer e promover as 128 linguas en perigo da UE (ver o informe de 2013 da Secretaría Xeral do Parlamento Europeo “Lenguas en peligro y diversidad lingüística en la Unión Europea”). Segundo a UNESCO, un idioma está en perigo cando os seus falantes deixan de usalo ou úsano con menos frecuencia e deixan de transmitilo á seguinte xeración.

O noso proxecto, IndyLan, desenvolverá unha ferramenta educativa deseñada especificamente para que os usuarios aprendan non só algunhas das linguas europeas en perigo de extinción, senón tamén outros aspectos das culturas das comunidades que falan estes idiomas. A ferramenta é unha alternativa para a aprendizaxe de idiomas en forma de aplicación móbil. Os teléfonos intelixentes convertéronse nunha ferramenta educativa moi popular e o número de usuarios de teléfonos intelixentes e tablets de todas as idades está en constante crecemento na UE. A aplicación IndyLan axudará aos falantes de inglés, español, noruego, sueco e finés a aprender Gaélico, Escocés, Córnico,Éuscaro, Galego y Saami, idiomas en perigo de extinción a diferentes niveis.

A aplicación está baseada nun proxecto anterior, Moving Languages, coa diferenza clave de que IndyLan creará só unha aplicación para todos os idiomas, e non múltiples aplicacións específicas para cada idioma como fixeron as Moving Languages. IndyLan conterá arredor de 4.000 elementos de vocabulario (ambos os termos e expresións) en preto de 100 categorías. As distintas modalidades que estarán dispoñibles na aplicación son: Vocabulario; Frases; Diálogos; Gramática; Cultura; Proba.

O vocabulario pódese practicar con diferentes métodos. A maioría dos elementos ilustraranse para facilitar o recoñecemento dos conceptos. Haberá audio para todo vocabulario, frases, diálogos, etc. A aplicación incluirá tamén unha sección dedicada á cultura destas comunidades con textos, música e imaxes, na que os usuarios poderán aprender máis sobre o patrimonio e a cultura das persoas que falan algúns idiomas en perigo de extinción. En IndyLan, vemos as linguas como algo ligado aos seus falantes.

A aplicación IndyLan estará dispoñible para a descarga global de xeito gratuíto tanto en iOS como en Android a partir de xuño de 2021. Como todas as aplicacións de aprendizaxe de idiomas, IndyLan é complementario a outros cursos de idiomas e cultura e pode considerarse como parte do material para o estudo individual. A nosa visión é que a aplicación IndyLan contribúa á aprendizaxe e dinamización das linguas en perigo de extinción para que estas linguas continúen vivas e relevantes nas sociedades e economías contemporáneas.

INDYLAN-Brochure-Galician