Koordinaattori

Dept. of Languages and Intercultural Studies (LINCS), Heriot-Watt University, Edinburgh.

Heriot-Watt University on Iso-Britannian johtavia yliopistoja, jolla on kampukset Skotlannissa, Dubaissa ja Malesiassa. LINCS erikoistuu käännös- ja tulkkausopintoihin sekä kulttuurienvälisiin opintoihin, kuten elävä kulttuuriperintö, kielipolitiikka ja identiteetti ja maahanmuutto. Meillä on pitkä kokemus kielten ja viestintätaitojen soveltamiseen ja ammatilliseen käyttöön keskittyvien koulutusohjelmien tarjoamisessa.

Kulttuurienvälinen tutkimuskeskuksemme (Intercultural Research Centre, IRC) käsittelee muuttuvan maailmantilan kannalta oleellisia kulttuurienvälisiä asioita. Eri kulttuurien tai identiteettien, yhteisöjen tai kielten kanssa – tai välissä – elämisen kokemuksen ja diskursiivisen ulottuvuuden arvostaminen on tutkimuksen avainalueita. Erikoisalamme on johtanut EU-rahoitukseen sellaisissa uraauurtavissa hankkeissa kuten New Speakers in a Multilingual Europe, RADAR, IMPLI, CO-Minor/Inquest, Justisigns, Medisigns, Insign, CoHERE, Moving Languages, Intercultural Training for Educators (InterTrainE) ym. Muita projekteja, joita johdamme tai joissa olemme mukana, ovat Happy to translate -suunnitelma, joka edistää tasapuolista pääsyä palveluihin julkisella ja vapaaehtoissektorilla niille, jotka saattavat kohdata kielimuureja Skotlannissa, Translating the Deaf Self, Place and Memory in Europe ja Imaginaries of Home -projektit.

IndyLan-projektin yhteyshenkilö

Dr Katerina Strani,  A.Strani@hw.ac.uk

Puh: +44 131 451 4216

https://researchportal.hw.ac.uk/en/persons/katerina-strani-jefferson

Twitter: @KaterinaStrani 


Cornwall Council

Cornwall Council on Cornwallin alueneuvosto Iso-Britanniassa. Cornwall Council johtaa kornin kielen ohjelmaa ja on perustanut kornin kielen toimiston. Kornin kielen johtaja on vastuussa kornin käytön lisäämisestä neuvoston työssä, ja neuvoo organisaatioita, jotka haluavat käyttää kornia sekä yhteisöprojektien koordinoimiseen.

Kornin kielen strategiassa (Cornish Language Strategy) 2015-2025 selostetaan kielen tuleva kehitys ja se koostuu neljästä osasta: asema, käyttö, oppiminen ja korpus. Strategian tarkoituksena on lisätä kornin puhujien lukumäärää ja luoda lisää mahdollisuuksia käyttää kornin kieltä. Kornin kieli on vahvemmassa asemassa kuin se on ollut pitkään aikaan, mutta kuten kaikkien pienten kielten kohdalla, on tarvetta ohjelmalle kielen suojelemiseksi, tukemiseksi ja kehittämiseksi. Joka vuosi Kornin kielen toimisto tukee projekteja, jotka lisäävät kornin kielen käyttöä sekä taitoja ja kapasiteettia kielen kehittämiseen. Luettelo nykyisistä ja aiemmista projekteistamme löytyy täältä.

Ota yhteyttä

Cornish Language Office 
Cornwall Council , 5th Floor, Zone A, Pydar House, Truro, TR1 1XU

Cornish Language Lead: Mark Trevethan

Puh: +44 (0)1872 323497

Email: cornishlanguage@cornwall.gov.uk


Saami Council

Saamelaisneuvosto on vapaaehtoinen Saami-organisaatio (yksityinen organisaatio), jossa on mukana saamen jäsenorganisaatioita Suomesta, Venäjältä, Norjasta ja Ruotsista. Saamelaisneuvosto perustettiin vuonna 1956 ja se on aktiivisesti ollut mukana saamelaispolitiikassa. Tästä syystä Saamelaisneuvosto on yksi alkuperäiskansojen organisaatioista, joka on ollut pisimpään olemassa.

Saamelaisneuvoston työ perustuu Saamelaiskonferenssin päätöksiin, lausuntoihin, julistuksiin ja poliittisiin ohjelmiin.

Saamelaisneuvoston pääasiallinen tavoite on saamelaisten oikeuksien ja etujen edistäminen niissä neljässä maassa, jossa nämä elävät. Saamelaisneuvoston päätavoitteena on vahvistaa yhteenkuuluvuutta saamelaisten keskuudessa, saavuttaa tunnustusta saamelle kansana ja ylläpitää saamelaisten kulttuurisia, poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia neljässä valtiossa (Norja, Ruotsi, Venäjä ja Suomi) ja näiden valtioiden ja saamelaisten edustusjärjestöjen välisiä sopimuksia. Saamelaisneuvosto osallistuu kansainvälisiin prosesseihin liittyen mm. alkuperäiskansoihin, ihmisoikeuksiin ja arktiseen alueeseen ja ympäristöön.

Saamelaisneuvosto tarjoaa mielipiteitä ja tekee esityksiä saamelaisten elinkeinoihin, oikeuksiin, kieleen ja kulttuuriin liittyen sekä etenkin liittyen eri maissa asuvien saamelaisten asioihin.

Saamelaisneuvosto kokoontuu noin kahdesti vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen oikeuksiin ja kulttuuriin liittyen. Saamelaisneuvoston työvaliokunta ja sihteeristö ovat neuvoston valmistelevat elimet. Saamelaisneuvoston erityistyötä suorittavat tärkeille aiheille omistetut osastot. Saamen kulttuuriyhteistyöstä huolehtii kulttuurilautakunta. Tämän lautakunnan tehtäviin kuuluu tiedon lisääminen ja levittäminen saamelaisten kulttuurista, yhteistyön lisääminen kulttuuri-instituutioiden ja Saamelaisneuvoston välillä ja sekä kulttuurirahoituksen jakaminen.

Saamelaisneuvoston toimintaa rahoitetaan apurahoilla. Saamelaisneuvostoa johtaa puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Ota yhteyttä: Áile Jávo, Secretary General, Saami Council

OSOITE
SÁMIRÁĐĐI / SAAMI COUNCIL, Postboks 162, N-9735 Kárášjohka/Karasjok
NORWAY

S-POSTI: saamicouncil@saamicouncil.net

PUH +4748021734


Asociación Moviéndote

MOVIÉNDOTE-yhdistys on voittoa tavoittelematon kulttuuriyhdistys, jonka muodostavat koulutuksen, sosiaalisen inkluusion, työllisyyden ja yhtäläisten mahdollisuuksien alalla kokeneet yksilöt. Nämä yksilöt tulevat kansalaisyhteiskunnan eri sektoreilta, joiden tarkoituksena on yhdistää ponnistelut ympäristöstä vastuun ottamisen edistämiseksi sekä toimintaan rohkaisemiseksi yhteiskunnan eri aloilla.

Moviéndote toimii sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien kollektiivien hyväksi ja niiden kanssa, ja edistää tietoisuuden kasvattamista, tutkimusta, koulutusta, vapaaehtoistyötä ja yleensä aktiivisia kansalaisuusaloitteita, jotka tuovat yhteen kulttuurienväliset ja sukupolvien väliset kollektiivit.

Lisää tietoa www.moviendote.org

Ota yhteyttä: Jaione Santos Miguel

Osoite: Centro Voluntariado Gobelaurre, Parque Gobelaurre s/n – 48930 Getxo, BILBAO, Spain.

S-posti: asociacionmoviendote@gmail.com

Twitter – @asoc_MOVIENDOTE

Facebook – https://www.facebook.com/moviendote.getxo

Instagram – https://www.instagram.com/moviendote/


Learnmera Oy

Learnmera Oy on yksityinen aikuiskoulutus- ja käännösyritys, joka tarjoaa liiketoiminnan kielikursseja sekä käännös- ja kielentarkastuspalveluita pääasiassa yrityksille Helsingin seudulla. Kursseja tarjotaan englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Learnmera Oy:lla on laaja kokemus koulutusresurssien ja verkkosivujen luomisesta, sovellusten sisällön luomisesta sekä ammatillisten verkkokurssien kehittämisestä. Learnmeran ilmaisilla kielten oppimisen ja kulttuurimateriaalia sisältävillä verkkosivuilla on ollut kymmeniä tuhansia latauksia. Learnmera on ollut aktiivinen eurooppalaisissa projekteissa vuodesta 2008 lähtien.

Learnmera tarjoaa myös IT-palveluita etenkin yrityksille ja instituutioille, jotka haluavat parantaa asiakasrajapintaa sekä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa.

Luettelo Learnmeran aiemmista projekteista löytyy täältä.

Ota yhteyttä: Veronica Gelfgren, veronica@learnmera.com  

+358 45 169 5454

www.learnmera.com  

www.thelanguagemenu.com